8:02 § Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan; häiritsevän elämän viettäminen osakehuoneistossa (AOYL 8:2 §)

neuvoatarvitseva
Viestit: 1
Liittynyt: 13 Joulu 2012, 04:57

8:02 § Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan; häiritsevän elämän viettäminen osakehuoneistossa (AOYL 8:2 §)

ViestiKirjoittaja neuvoatarvitseva » 13 Joulu 2012, 05:08

Hei,

Ostin juuri kerrostalo osakkeen, jossa olen asunut pari kuukautta. Nyt on ilmennyt ongelma, joka vie yöunet. Naapuri pesee pyykkiä öisin välillä klo 01 - 03 tai 03-05. Pesukoneen ääni kuuluu minulle kuin vieressä olisin sekä veden ääni ja litinä on valtava. Pesukone pyörii aina 2 tuntia kerrallaan.

Mitä laki sanoo tällaisesta? Mitä tässä asiassa on tehtävissä?

Kiitos jo etukäteen vastauksesta.

OM
Ylläpitäjä
Viestit: 220
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:26

Re: 8:02 § Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan; häiritsevän elämän viettäminen osakehuoneistossa (AOYL 8:2 §)

ViestiKirjoittaja OM » 26 Maalis 2013, 09:48

Taloyhtiön järjestyssäännöissä voidaan määrätä asumisviihtyvyyden ja järjestyksen säilymisen kannalta tarpeellisista taloyhtiössä noudatettavista yhteisistä säännöistä. Säännöissä voidaan muun muassa määrätä taloyhtiössä yöaikaan noudatettavasta hiljaisuudesta. Asunto-osakeyhtiölain perusteluiden mukaan yhteisöasumisessa jokaisen on otettava huomioon yhteisön toiset asukkaat.

Lain mukaan yhtiökokous voi tavallisella enemmistöllä päättää osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan, jos osakehuoneistossa vietetään häiritsevää elämää tai jos osakas taikka muu huoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilyttämiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen (AOYL 8:2.1 §:n 4 ja 5 kohta). Hallituksen on annettava osakkaalle kirjallinen varoitus ennen kuin päätös osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan voidaan tehdä (AOYL 8:3.1 §). Varoituksen tarkoituksena on antaa osakkaalle mahdollisuus korjata menettelynsä.

Osakehuoneistoa ei saa ottaa yhtiön hallintaan, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys (AOYL 8:2.2 §). Vähäisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Merkitystä on annettava rikkomuksen laadulle, toistuvuudelle ja kestolle sekä tosiasialliselle vaikutukselle rikkomuksen vaikutuspiirissä oleviin. Yleisesti ei voida sanoa, että tietyllä menettelyllä on vain vähäinen merkitys. Oikeusministeriö ei ota kantaa vähäisyyden arviointiin yksittäistapauksissa.

Pepi007
Viestit: 1
Liittynyt: 10 Syys 2013, 19:14

8:02 § Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan, häiritsevän elämän viettäminen (AOYL 8:2-3 §)

ViestiKirjoittaja Pepi007 » 10 Syys 2013, 19:23

Miten toimin oikein seuraavassa tilanteessa.

Naapuriin on muuttanut vuokralle nuori pari jotka ovat nyt noin vuoden metelöineet niin että olen joutunut soittamaan poliisin 3-4 kertaa.. Ja he eivät ole välittäneet edes varoituksesta. Isännöitsijä on kertoman mukaan jo antanut huomautuksen mutta sama meno jatkuu.

Tänään kuuntelin kun ikkuna oli auki niin talonmies ja eräs myöskin asunto-osakkeen omistaja puhuivat minun valituksista ja vähättelivät tilannetta, kun meteli ei kuulu ulos tai kyseisen toisen osakkeen omistamaan asuntoon, vikaa ei ole.

Tapasin muutama päivä sitten toisen naapurin joka asuu nuoren parin alakerrassa ja hän myös sanoi olevansa väsynyt heidän metelöimiseen.

En ole käynyt yhtiökokouksissa sillä isännöitsijä ei tunnu piittaavan millään tavalla mitä talossa tapahtuu. Enkä ole saanut mitään papereita kokouksista mitä siellä on päätetty. Kutsut tulevat joskus jopa ajallaan.
Mitä ihmettä teen tällaisessa tilanteessa kun välit ovat tulehtuneet näin huonoksi.
Myynkö asunnon ja muutan pois, vai saanko ensi-asunnostani sen unelma asunnon?

minna7fenell
Viestit: 1
Liittynyt: 06 Joulu 2013, 14:26

8:02 § Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan, häiritsevä elämä, varoituksen tiedoksianto (AOYL 8:2-3 §)

ViestiKirjoittaja minna7fenell » 06 Joulu 2013, 16:01

Minulle tuli eilen eli 5.6.2013 isännöitsijältä postiluukustani pudotettu kirje "Hallituksen varoitus häiritsevästä elämästä", joka toimii näköjään kirjallisena varoituksena. Syynä on muutaman kerran liian kovalla soitettu musiikki aikavälillä 18.9.-26.11.2013. Kirjeeseen on kirjattu 11 päivämäärää ja osa sisältää myös kellonajat. Kirje sisältää myös uhkauksen huoneiston hallintaan ottamisesta.

Käsittämätöntä ja erikoista. Musiikin soittaminen ko. ajankohtina myös epäselvää kun en ole niitä kertoja ylös laittanut, mutta luultavasti ainakin suuri osa on fiktiivisiä. Omistan asunnon, joka on 6 vuotta vanhassa talossa ja eristeet ovat hyvät, ei pitäisi ketään häiritä. Aiemmin ei ole ollut missän mitään häiriötä, tämä on ensimmäinen kerta kun jostain on pitänyt minulle sanoa.

Mitä voin tehdä? Kauanko tällainen varoitus on voimassa? Onko tämä hallituksen varoituksen antaminen mennyt nyt ihan lain mukaan? Onko minulla oikeus saada tietää kuka taloyhtiöstämme on valituksia tehnyt? Mitä tällaisessa asiassa voin tehdä? Tuloni ovat Suomen verotuksessa 0 €, joten asianajajaan ei ole varaa.

Kiitos etukäteen avustanne!

OM
Ylläpitäjä
Viestit: 220
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:26

8:02 § Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan, häiritsevä elämä, varoituksen tiedoksianto (AOYL 8:2-3 §)

ViestiKirjoittaja OM » 29 Tammi 2014, 14:19

Vastaus käyttäjän "minna7fenell" kysymykseen:

Emme ota kantaa hallintaan oton edellytyksiin yksittäistapauksessa. Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi päättää osakkaan hallinnassa olevan huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan enintään kolmen vuoden ajaksi, jos osakehuoneistossa vietetään häiritsevää elämää (AOYL 8:2.1 §:n 4 kohta). Hallintaan ottamisen edellytyksenä on, että sen perusteena olevalla häiritsevällä elämällä on ollut vähäistä suurempi merkitys (AOYL 8:2.2 §). Minkä tahansa häiriön tuottaminen ei siten oikeuta hallintaan ottoon, vaan siltä tulee edellyttää yleensä jonkinlaista jatkuvuutta tai toistuvuutta ja sen tulee olla soveltumatonta talon käytön kannalta ja lisäksi vaikuttaa muiden rakennuksen käyttäjien elämään tai tilojen käyttöön. Vähäistä suurempana häiriönä ei oikeuskirjallisuuden mukaan voida pitää sellaista, jonka havainnointi edellyttää muilta asukkailta jatkuvaa toimintaa sen havaitsemiseksi (Jauhiainen-Järvinen-Nevala, Asunto-osakeyhtiölaki, 2013, s. 601).

Häiritsevän elämän lisäksi varoitus voi perustua siihen, että osakas tai muu huoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen (AOYL 8:2.1 §:n 5 kohta). Taloyhtiön tavanomaisissa järjestyssäännöissä on voitu määrätä esim. vuorokauden ajoista, jolloin on vältettävä äänekästä musiikin soittamista. Tässäkin tapauksessa huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan edellyttää, että rikkomuksella on vähäistä suurempi merkitys. Kannattaa myös ottaa selvää, onko taloyhtiössänne nimenomaisesti päätetty tietyn järjestyssäännön soveltamisesta.

Hallituksen on annettava osakkaalle kirjallinen varoitus ennen kuin päätös osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan voidaan tehdä (AOYL 8:3.1 §). Varoituksessa on mainittava, että osakkaan menettelystä voi seurata huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan. Varoituksen tarkoituksena on antaa osakkaalle tilaisuus korjata menettelynsä. Varoitus on annettava tiedoksi niin kuin haasteen tiedoksiantamisesta on säädetty tai muuten todistettavalla tavalla (AOYL 8:3.2 §). Käytännössä haastemiehen suorittaman tiedoksiannon lisäksi todisteellista tiedottamista on esimerkiksi se, että osakas kuittaa saaneensa varoituksen tai että varoitus annetaan osakkaalle esteettömän todistajan läsnä ollessa (hallituksen jäsen ja isännöitsijä eivät ole sopivia todistajia, sillä he eivät voi todistaa yhtiötä koskevissa asioissa oikeudenkäynnissä). Myös kirjattu kirje, jos se noudetaan tai saantitodistuksin toimitettu kirjelähetys täyttää todisteellisuuden vaatimuksen (Kuhanen-Kanerva-Kinnunen-Furuhjelm, Asunto-osakeyhtiölaki, 2010, s. 571).

Hallintaan otosta päätetään yhtiökokouksessa, jonka päätöksen voi saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Häiritsevän elämän viettäminen tulee tarvittaessa näyttää toteen hallintaan oton perustetta koskevassa oikeudenkäynnissä. Todistajina voidaan tällöin kuulla esimerkiksi muita talon asukkaita. Jutun häviävä osapuoli vastaa yleensä kokonaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluista. Kysyjällä voi olla oikeus julkiseen oikeusapuun. Tämän selvittämiseksi voi kääntyä kotipaikkakuntansa oikeusaputoimiston puoleen.

Laissa ei säädetä siitä, kuinka kauan varoitus on voimassa. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että varoituksen on oltava voimassa kohtuullisen ajan, mutta kohtuullinen aika on eri tilanteissa eri pituinen (RHO -27.3.2000, nr. 186- on katsonut, että yli puolentoista vuoden aika varoituksena antamisen ja hallintaanottopäätöksen välillä oli liian pitkä aika.). Käytännössä merkitystä on sillä, millä perusteella varoitus on annettu. Joka tapauksessa häiritsevän elämän viettämiseltä edellytetään vähäistä suuremman häiriön lisäksi yleensä jonkinlaista toistuvuutta tai jatkuvuutta, jolloin osakas/asukas voi korjata varoituksessa mainitun menettelynsä ja siten estää huoneiston ottamisen yhtiön hallintaan.

OM
Ylläpitäjä
Viestit: 220
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:26

Re: 8:02 § Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan, häiritsevän elämän viettäminen (AOYL 8:2-3 §)

ViestiKirjoittaja OM » 29 Tammi 2014, 14:51

Vastaus käyttäjän "Pepi007" kysymykseen:

Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajan hallinnassa olevan huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan enintään kolmen vuoden ajaksi, jos osakehuoneistossa vietetään häiritsevää elämää. Käytännössä tyypillinen tilanne on huoneistossa öiseen aikaan tapahtuva metelöinti. Hallintaan otto edellyttää kuitenkin, että huoneistossa vietettävästä häiritsevästä elämästä aiheutuu osakkaalle tai muulle yhtiön asukkaalle vähäistä suurempaa haittaa (AOYL 8:2.1-2 §). Vähäisyyttä arvioidaan yksittäistapauksen olosuhteiden perusteella ja yhtiön on käytännössä viime kädessä pystyttävä näyttämään, että hallintaan oton perusteena olevalla menettelyllä ei ole vain vähäistä merkitystä (Kuhanen-Kanerva-Furuhjelm-Kinnunen, Asunto-osakeyhtiölaki, 2010, s. 570). Oikeusministeriö ei ota kantaa hallintaan oton perusteisiin yksittäistapauksessa.

Päätöstä huoneistoon hallintaan ottamisesta ei voida tehdä ennen kuin osakkaalle on annettu kirjallinen varoitus, jonka tarkoituksena on antaa osakkaalle mahdollisuus korjata menettelynsä. Hallintaan oton edellytyksenä olevan varoituksen antaminen on hallituksen tehtävä (AOYL 8:3.1 §). Tästä johtuu, että osakkaalla tai osakkaiden määrävähemmistöllä ei ole ehdotonta oikeutta vaatia varoituksen antamista osakkaalle, mutta hallituksen laiminlyödessä velvollisuutensa varoituksen antamiseen voi johtaa hallituksen jäsenten vahingonkorvausvastuuseen (Kuhanen-Kanerva-Furuhjelm-Kinnunen, Asunto-osakeyhtiölaki, 2010, s. 574).

Käytännössä kannattaa ensisijassa keskustella asiasta häiriön aiheuttajan kanssa. Jos tämä ei onnistu tai ei ole mahdollista, häiriöstä kärsivä osakas voi toimittaa kirjallisen yksityiskohtaisen ilmoituksen isännöitsijälle ja hallituksen puheenjohtajalle (häiriöiden laatu, päivämäärä ja kellonajat) ja pyytää, että isännöitsijä ja hallitus ryhtyisivät toimiin häiriön lopettamiseksi, viime kädessä häiriön aiheuttajan asunnon ottamiseksi yhtiön hallintaan siten kuin asunto-osakeyhtiölaissa säädetään. Jos isännöitsijä ja hallitus eivät ryhdy toimiin, osakas voi ottaa asian yhtiökokouksessa esille esimerkiksi kertomalla asiasta yhtiökokouksessa ja kysymällä, mihin toimiin hallitus ja isännöitsijä ovat ryhtyneet.

Koska häiritsevän elämän viettämisessä on kyse taloyhtiön muiden osakkaiden ja asukkaiden kokemista häiriöistä, osakkaiden kannattaa varautua mahdolliseen hallintaanottoprosessiin kirjaamalla ylös häiriöiden ajankohta. Häiriöitä kokeneiden osakkaiden tulee tarvittaessa varautua todistajaksi mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Käytännössä myös toistuvien häiriötilanteiden yhteydessä kertyneitä poliisiraportteja voidaan käyttää oikeudessa todisteena.


Palaa sivulle “8 luku Pääsy osakehuoneistoon ja osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan”Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija