Sivu 1/1

7:06 §. Hallituksen pöytäkirjan ja päätöksen julkisuus, autopaikkojen jonotuslistat

Lähetetty: 23 Loka 2012, 13:50
Kirjoittaja Jyrki OM
Kysymys:

Terve, asiani koskee asiakirjojen julkisuutta as.oy:n osakkaille. Eli, seuraavanlainen tapaus lyhyeksi tiivistettynä:

Olen ostanut osakkeen yhtiöstä n.2-vuotta sitten. Ilmoitin heti isännöitsijälle, että lisää minut autopaikka/talli jonoihin. Kului hieman alle vuosi ja tiedustelin jonon etenemistä, sain puhelimitse vastauksen, että olen tallijonossa 2. paikkajonossa 5.

Kysyin tilannetta uudestaan alkusyksystä 2011 ja useiden epämääräisten vastausten ja kuukauden viivyttelyn jälkeen sain isännöitsijältä vastauksen, että olen tallijonossa 7. ja paikkajonossa 13.
Koska tietysti hämmennyin kovasti tilannetta, niin pyysin jonotuslistaa nähtäväksi. Isännöitsijä vastasi ilman perusteluja, että lista on salainen ja että osakkaat eivät saa siitä mitään tietoja.
Olen yrittänyt ajaa asiaa myös taloyhtiön hallituksen kautta, jossa isännöitsijä istuu, tuloksetta.

Mielestäni minulla on taloyhtiön osakkaana oikeus nähdä tuo lista.

Onko lista siis julkinen vai ei?

Vastaus:

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään osakkaan tiedonsaantioikeudesta vain seuraavien asiakirjojen ja seuraavien tilanteiden osalta:
- tilinpäätösasiakirjat ja muut yhtiökokousasiakirjat ja yhtiökokousten pöytäkirjat (AOYL 6:22 §)
- osakkaan kyselyoikeus yhtiökokouksessa (AOYL 6:25 §)
- osakkaan oikeus saada tieto sellaisesta hallituksen päätöksestä, joka koskee hänen omistamiinsa yhtiön osakkeisiin perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta suhteessa yhtiöön tai toiseen osakkaaseen. Osakkaan pyynnöstä tieto on annettava kirjallisesti (AOYL 7:6.2 §). Vastaavaa säännöstä ei ole isännöitsijän tiedonantovelvollisuuden suhteen.

Jos hallitus on päättänyt jonotusjärjestelmästä ja listalle ottamisen perusteista, näyttää perustellulta osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun (AOYL 1:10 §) toteutumisen varmistamiseksi, että jonotuslistalla olevalla osakkaalla olisi suoraan lain nojalla oikeus saada tiedot seikoista, joiden perusteella hänet on siirretty taaksepäin jonotuslistalla.

Jos isännöitsijä ja hallitus eivät suostu antamaan tietoja ennen yhtiökokousta, osakas voi pyytää tietoja kyselyoikeutensa perusteella yhtiökokouksessa. Hallitus ja isännöitsijä eivät voi kieltäytyä jonotuslistan ilmoittamisesta yhtiökokouksessa tietojen salassapitovelvollisuuteen vedoten (AOYL 6:25 §). Tietojen saannin nopeuttamiseksi kysymys kannattaa esittää etukäteen kirjallisesti hallitukselle ja isännöitsijälle (myös suullinen kokouksessa esitetty kysymys on sallittu, mutta voi olla, että vastaukseen tarvittavia tietoja ei ole saatavilla yhtiökokouksessa, jolloin hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus siirtää vastaaminen yhtiökokouksen jälkeiseen aikaan).

Yhtiökokous voi myös selvyyden vuoksi nimenomaisesti päättää, että autopaikkojen jonotuslistatiedot on pyydettäessä ilmoitettava osakkeenomistajille.