Sivu 1/1

7:04 § Hallituksen jäsenen esteellisyys (isännöitsijä on hallituksen jäsenen oman yhtiön hallituksen varajäsen)

Lähetetty: 24 Loka 2012, 22:31
Kirjoittaja MårtenM
Taloyhtiön hallituksessa on jäsen, jonka oman osakeyhtiön hallituksen varajäsen taloyhtiön isännöitsijä on. Onko ko. hallituksen jäsen hallituksen jäsenen roolissa esteellinen ottamaan kantaa ko. isännöitsijän asemaan ja esim. isännöitsijän vaihtamiseen, kun siitä käydään keskustelua ja tehdään päätöksiä taloyhtiön hallituksessa?

Re: 7:04 § Hallituksen jäsenen esteellisyys (isännöitsijä on hallituksen jäsenen oman yhtiön hallituksen varajäsen)

Lähetetty: 29 Loka 2012, 11:04
Kirjoittaja Jyrki OM
Lain mukaan hallituksen jäsen ei saa ottaa osaa 1) yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta tai muuta oikeustointa tarkoitetun asian käsittelyyn, jos 2) hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka 3) saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa (AOYL 7:4.2 §). Kysymyksen perusteella oletan, että hallituksen jäsenen oman yhtiön ja asunto-osakeyhtiön välillä ei ole sopimussuhdetta tms.

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että jos kaksi ensimmäistä ehtoa täyttyvät, jo eturistiriidan mahdollisuus aiheuttaa esteellisyyden (osakeyhtiölain osalta esimerkiksi Airaksinen ym., Osakeyhtiölaki I, 2010, 6:4 §, asunto-osakeyhtiölain osalta Jauhiainen - Järvinen - Nevala, Asunto-osakeyhtiölaki, 2010, s. 473 ). Hallituksen jäsenelle tuleva etu voi olla myös välillinen ja edun olennaisuutta arvioidaan ensi sijassa hänen henkilökohtaisten olosuhteidensa kannalta. Toisaalta sopimuskumppanin hallituksen jäsenyys tai toimitusjohtajuus ei automaattimisesti johda esteellisyyteen silloinkaan, kun on kysymys sopimuskumppanin kannalta merkittävästä sopimuksesta (Kyläkallion ym., Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö, 2005, s. 128 mukaan yli 50%:n omistusosuus yhtiön ja sopimuskumppanina olevan yrityksen välillä on aina esteellisyysperuste. Katso myös Kyläkallion mainitsemat Helsingin hovioikeuden ratkaisut).