Sivu 1/1

9:08 § Toiminnantarkastajan riippumattomuus ja esteellisyys (AOYL 9:8 §)

Lähetetty: 14 Kesä 2013, 15:52
Kirjoittaja artaasi
Voiko asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen aviopuolison isä toimia toiminnantarkastajana? Eli jos vävy on hallituksessa, voiko appi olla toiminnantarkastajana?

Re: 9:08 § Toiminnantarkastajan riippumattomuus ja esteellisyys (AOYL 9:8 §)

Lähetetty: 20 Joulu 2013, 13:12
Kirjoittaja OM
Lain mukaan toiminnantarkastajana ei voi olla yhtiön hallituksen jäsenen puoliso, veli, sisar taikka hallituksen jäseneen suoraan ylenevässä (vanhempi, isovanhempi) tai alenevassa (lapsi, lapsenlapsi) sukulaisuussuhteessa oleva (AOYL 9:8.1 §:n 6 kohta). Kysyjän tapauksessa hallituksen jäsenen aviopuolison isä ei siten suoraan tämän sukulaisuussuhteen perusteella ole esteellinen toiminnantarkastajaksi.

Toiminnantarkastajan on toisaalta oltava myös muuten kuin muodollisen asemansa perusteella riippumaton toiminnantarkastusta suorittaessaan. Jos edellytykset riippumattomaan toimintaan olennaisilta osin puuttuvat, toiminnantarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä (AOYL 9:8.3. §).

Toiminnantarkastajan riippumattomuutta arvioidaan tapauskohtaisesti. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös se, mitä sivullinen pitäisi objektiivisena ja puolueettomana toimintana. Vain tehtävän kannalta olennaisesta riippumattomuuden vaarantavasta seikasta seuraa, että henkilö ei saa suorittaa toiminnantarkastusta (Jauhiainen-Järvinen-Nevala, Asunto-osakeyhtiölaki, 2010, s. 598). Riippumattomuus saattaa vaarantua esimerkiksi sillä perusteella, että toiminnantarkastajalla on läheinen suhde henkilöön, joka kuuluu yhtiön johtoon (HE 24/2009, s. 176).

Toiminnantarkastajalta edellytetään lisäksi sellaista taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemusta ja kokemusta kuin yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.