Sivu 1/1

12:1 § Perustaminen, perustamissopimus (AOYL 1:2 § asunto-osakeyhtiön määritelmä)

Lähetetty: 25 Loka 2012, 09:42
Kirjoittaja Jyrki OM
Voiko kiinteistön ostaa toisen perheen kanssa yhdessä ja muuttaa se asunto-osakeyhtiöksi niin, että toinen perhe saa yhden kolmasosan tonttiosuuden ja toiselle jää talo ja kolmasosa tontista? Onko joku laki vastaan tällaista ratkaisua ja miten verottaja suhtautuu tällaiseen ratkaisuun?

Re: 12:1 § Perustaminen, perustamissopimus (AOYL 1:2 § asunto-osakeyhtiön määritelmä)

Lähetetty: 25 Loka 2012, 09:43
Kirjoittaja Jyrki OM
Kyllä voidaan. Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

Asunto-osakeyhtiön jokainen osake tuottaa yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä.
Yhtiön perustamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat. Perustamissopimuksen allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita. Perustamissopimukseen liittyvään yhtiöjärjestykseen voi lisätä kartan, jossa määritetään kuhunkin osakehuoneistoon liittyvä kiinteistön osa, johon kyseisen huoneiston osakkeet tuottavat hallintaoikeuden. Vain yhtiöjärjestykseen perustuva kiinteistön hallintaoikeus sitoo myös huoneistojen osakkeiden tulevia omistajia (eli nykyisten osakkaiden vapaamuotoinen sopimus ei sido osakkeiden tulevia uusia omistajia).

Tällä kysy asunto-osakeyhtiölaista palstalla vastataan ainoastaan asunto-osakeyhtiölain soveltamista koskeviin kysymyksiin. Verotusta koskevia tietoja on saatavilla mm. Verohallinnon ylläpitämiltä http://www.vero.fi -palvelusivuilta.