Sivu 1/1

1:10 §: Asunto-osakeyhtiön asukkaiden pysäköintipaikat ja vieraspaikat (AOYL 1:5 §)

Lähetetty: 02 Joulu 2014, 10:56
Kirjoittaja pastilli
Onko asunto-osakeyhtiöllä velvollisuutta pitää pysäköintipaikkoja vieraita varten? Taloyhtiössämme on vähemmän asukkaille suunnattuja pysäköintipaikkoja kuin on asukkaita jotka haluaisivat pysäköintipaikan. Sen sijaan yhtiössä on kolme vieraille tarkoitettua pysäköintipaikkaa, jotka ovat suurimman osan ajasta tyhjillään. Taloyhtiössä on vajaat 40 asuntoa. Kadulla, jonka varrella osakeyhtiön hallitsemat kolme kerrostaloa ovat, on liian vähän pysäköintitilaa ja siitäkin kilpailee usean talon asukkaita. Usein käy niin, että ilta- ja viikonloppupysäköintiin käytetään myös läheisen päiväkodin pysäköintipaikkoja, vaikka niin ei saisi tehdä. Taloyhtiön hallituksen enemmistö haluaisi muuttaa yhden vieraspaikan maksulliseksi asukaspysäköintipaikaksi, jolloin jonossa ainoana oleva asukas saisi viimein oman pysäköintipaikan ja kaikilla olisi oma paikka.

Re: 1:10 §: Asunto-osakeyhtiön asukkaiden pysäköintipaikat ja vieraspaikat (AOYL 1:5 §)

Lähetetty: 04 Joulu 2014, 14:15
Kirjoittaja Jyrki OM
Asunto-osakeyhtiölaissa ei säädetä autopaikkojen pitovelvollisuudesta ylipäätään eikä myöskään vieraspaikkojen pitämisestä. AOYL:ssa säädetään vain siitä, että taloyhtiön tilojen - esim. autopaikkojen - käyttöoikeudet on jaettava osakkaille (mukaan lukien osakkaan vuokralainen, jonka käyttöön osakas on luovuttanut oikeutensa tältä osin) yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen.

Paikallisissa kaavoitus-, rakennuslupa- ym. määräyksissä ja taloyhtiönne yhtiöjärjestyksessä voi tällaisia määräyksiä olla. Kaavoitus-, rakennuslupa ym. määräysten muuttamismahdollisuutta yhtiönne on selvitettävä asianomaisten viranomaisten kanssa.

Taloyhtiö on myös voinut sopia yhtiön tai osakkaiden yritys- tai muiden vuokralaisten kanssa autopaikkojen vuokrasta. Tällainen sopimus voidaan irtisanoa ja purkaa vuokrasopimuksen ja yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti.